Yiğit Çevre Mühendisliği | Rulo Çim | Peyzaj | İlaçlama

Bahçe Bakımı | Peyzaj

Rulo Çim | Peyzaj | İlaçlama

Bahçe Bakımı Peyzaj

Yaşam alanları içerisinde yer alan çeşitli karakter, görünüş ve özellikteki doğal kültürel bitkilerin, estetik ve fonksiyonel bakımdan bir araya getirilip düzenlenmesi sanatına peyzaj denir. Peyzaj aslında bilinenin aksine yalnızca bitki düzenleme değil aynı zamanda da bitkilerin yaşamsal devamlılığını sağlayan sistemler bütünüdür. Her bitki ya da uygulama alanı varlığını sağlıkla sürdürebilsin diye bazı destekleyici sistemlere ihtiyaç duyar. Bahçe düzeninin sürdürülebilirliği için sulama sistemleri gereklidir. Alanın düzenli aralıklarla sulanması ve bahçe bakımı yapılması gerekir. Peyzaj, bahçe düzenleme görsel güzelleştirme ve fonksiyonelliği sağlayabilmek adına -tercih edilirse- aydınlatmalı bir şekilde sert zeminler üzerine yapılan mekan çalışmasıdır.

Peyzaj Nasıl Yapılır?

Bu hizmet, uygulayıcılar tarafından yapıldığı gibi kişiler kendi bahçelerini de düzenleyebilirler. Ancak alanda çalışma yapılırken bazı kıstaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi bahçe çalışmaları için bir uzmandan destek almak her zaman daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Ancak kendi bahçelerini düzenlemek isteyen kimseler için de peyzaj çalışması yapmak mümkündür.

İşleme başlanmadan önce ilk olarak alanın krokisi çıkarılmalıdır. Kroki gelişigüzel değil net ölçümlerle hazırlanmalıdır ki uygulama sırasında olası sorunlar engellenebilsin. Ölçüm yaparken bahçenin enine, boyuna, sınırların binalara ve diğer noktalara olan mesafesi dikkate alınmalıdır. Krokide güneşlik ve gölgelik alanlar, bina giriş – çıkışları, -varsa- yollar, rüzgar koridorları, gizlenmesi istenilen alanlar, kötü görünüme yol açan manzaralar, gürültünün geldiği bölümler açıkça belirtilmelidir. Peyzajın yapılacağı yön ve görülmek istenilen manzara da kroki üzerinde belirlenmelidir.

Peyzaj çalışması tasarlanırken kroki üzerinde karalamalar yaparak alanın nasıl görüneceği hakkında ön bilgi edinilebilir. Bu karalamalar ve kabataslak çalışmalar peyzajın ilerleyişinde öncü olacaktır. Peyzajların esas maksadı kötü görüntüyü engellemek ve alanı doğal güzelliklerle donatıp zenginleştirmektedir. Bu sebeple planlama yapılırken ilk olarak gizlenmesi istenilen alan, varsa kötü kokuların geldiği nokta ve gürültünün geldiği bölge hedeflenmelidir. Örneğin, bölgede bir mezarlık varsa ve görüntü engellenmek isteniyorsa ya da trafiğin yoğun olduğu gürültülü bir cadde perdelenmek isteniyorsa bu, krokide belirtilmeli ve peyzaj bu yönde planlanmalıdır. Perdelenecek alan bitkilerle çevrelenir ve böylelikle hem estetik bir görüntü elde edilir hem de rahatsız edici durumlar ortadan kalkmış olur. Elbette ki peyzaj çalışması yapılırken, yapılma amacı ile kullanılacak bitkilerin de örtüşme gerekir. Gürültüleri engelleyecek ve kötü manzaraları örtecek bir çalışma hedefleniyorsa yüksek ve yoğun tekstürlü herdem yeşil bitkiler seçilmelidir.

Peyzaj Çalışmasında Bitki Seçimi

Peyzaj çalışmalarının bütünü tamamen zevke ve kişiye göre yapılan çalışmalar olduğu için kesin kurallar yoktur. Ama genel olarak bakılacak olursa ana prensip bahçe sınırında büyük bitkiler ve yola ya da eve yaklaştıkça da daha küçük süs bitkileri kullanılır. Uzaktaki büyük bitkiler küçük bitkilere fon oluşturacak şekilde seçilir ve düzenlenir. Dilenirse bahçenin bazı bölgelerine gölge elemanları da düşünülebilir. Bu alan, peyzaj alanına uzak bölgede seçilebilir ve çalılarla ya da ağaçlarla düzenlenebilir. Bu gölgelik alan çocuklar için oyun alanı, süs havuzu veyahut çok başka amaçlarla kullanılabilir. Çalışma alanı düzenlenirken ana çerçevesi oluştuktan sonra, peyzajın oluşturulma amacına göre bitkiler seçilebilir ve düzenlemeler yapılabilir.

Estetik her alanda kabul görülür olduğu gibi peyzaj alanlarında da geçerlidir. Çalışma yapılırken bitki seçimi kadar bitkilerin birbiri ile orantısı da bir o kadar önemlidir. Gerek bitkiler birbirleriyle gerekse de alan yapısı ile uyumlu olmalıdır. Örneğin küçük bir peyzaj alanında yapının yakınlarında dikilen oldukça büyük bir ağaç hem fonksiyonel açıdan hem de görsel olarak alanı bozacaktır.

Peyzajın uygulanmasında bitki seçimi, estetik kadar uyum da önemli bir etkendir. Yapı ile bahçenin uyumu, bitkilerin birbiri ile uyumu, alanın geometrik ve renksel uyumu da peyzaj için uygulanması gereken önemli kıstaslardır. Uyumun bir parçası olan simetri de göz ardı edilmemelidir. Simetri estetik olarak şık ve hoş bir görünüm kazandırır. Örneğin bina giriş yollarında birbirine simetrik olan çiçeklerin karşılıklı dizilmeleri…

Peyzaj Tasarımları

Peyzaj çalışmaları genel hatlar üzerine yapılsa da kişilerin zevklerine ve bitki tercihlerine göre yapılır. Bu sebeple herhangi bir sınırı bulunmaz ve çok kapsamlı peyzaj tasarımları ortaya koyar. Tasarım yapılırken üzerine durulacak nokta bahçenin bir kişiliğinin – tarzının olmasıdır. Bitkiler rastgele ya da gelişigüzel değil bir dizayna ve tasarıma göre dizilmelidir. Bitkilerin ve peyzajda kullanılacak diğer objelerin birbiriyle uyumlu olması ve alanın mimarisine uygun olması gerekir. Evin ya da çalışma alanının giriş yolu olan kısım abartısız ve küçük bitkilerle donatılmalıdır. Asıl özen ve gösteriş arka bahçe olacak yere gösterilmelidir. Mimari yapının peyzaja uzak olan yerlerine büyük yakın olan yerlerine ise küçük bitkiler seçilmelidir. Örneğin bir evin önüne peyzaj yapılıyorsa salon ya da mutfak penceresinden sıklıkla görünen bölüme kış aylarında da güzel görünecek bitkiler döşenmelidir.

Peyzaj Çalışmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bahçede çalışma yapılmadan önce alanda inşaat işlerinin tamamlanması gerekir. Ve bu işlemin ardından bitkilendirme çalışmalarına başlanmalıdır. Çalışmanın uygulanacağı alanda toprak kötü ise üst toprak yenilenmeli ve iyi drene edilmelidir. Çalışmalara başlandığında ilk olarak büyük ağaçlar ekilmeli ve ardından küçük çiçekler dikilmelidir. Tüm bu dikim işleri bittikten sonra rulo çim uygulaması yapılmalıdır. Çimlerin ve bitkilerin sağlıklı ve uzun ömürlü olması için bakımlarının düzenli periyotlarda olması gerekir. Zaman içerisinde bahçe bakımı yorucu bir hal alabilir. Bu yüzden çalışma alanlarına sulama sistemleri de yapılmalıdır.

Bahçenin düzenlemesi yapılırken seçilen bitkinin yapısını bilmek ve bitkiyi tanımak oldukça önemlidir. Bitkiler zaman içerisinde yapısal değişiklikler gösterebilirler. Zaman bağlı olarak kütleleri değişebilir formlarında farklılıklar gözlemlenebilir. Dolayısıyla yapısı ve şekli de değişir. Bu sebeple peyzajın uygulanacağı alanda küçük bitkiler ilk aşamada ekonomik gelebilir ancak uzun vadede kesin bir çözüm olmayabilir.

Bahçedeki çalışmalar ilk yapıldığında tam olarak istenilen sonuç elde edilmemiş gibi görünebilir ancak bitkilerin uzaması, gelişmesi ve kendini göstermesiyle bahçelerde eşsiz ve hoş bir peyzaj alanı oluşturacaktır.